Zagrożenia kaktusów w naturalnych stanowiskach – nowy czas, nowe problemy

Każda roślina najlepiej czuje się w swoich naturalnych warunkach. Może je próbować je odtworzyć w zaciszu domowym lub ogrodzie, istnieje duża szansa, że będziemy cieszyli się wyjątkowym widokiem. Kiedy opiekujemy się kwiatem i obserwujemy, że zaczyna wyglądać coraz gorzej, wtedy z reguły mamy pewność, że popełniamy jakiś błąd. Jak sytuacja wygląda w naturze?

Siłacze w nieprzyjemnych warunkach

Rośliną, którą wiele osób uznaje za ekstremalnie wytrzymałą, są kaktusy. Potrzebują bardzo niewiele wody oraz niestraszne są im wysokie temperatury. W naturalnej ewolucji wytworzyły sposób wytworzyły barierę ochronną w postaci kolców. Wyglądają na bardzo mocno uzbrojone a dzięki temu na takie, którym niewiele może zagrozić.

Ofiary swojej sławy

Kaktusy stały się bardzo popularną rośliną ozdobną. Kiedy kwitną, co nieczęsto się zdarza, ich kwiaty mają bardzo niecodzienny wygląd. Zagrożenia kaktusów w stanowiskach naturalnych wynikają zatem w dużej mierze z ich rosnącej popularności. Wiele gatunków raczej nie kwitnie w sztucznych hodowlach, lub dzieje się to bardzo rzadko. Sprytni sprzedawcy starają się zatem dostarczyć zakwitnięte rośliny na półki sklepowe. Po pewnym czasie kwiatostan opada a kupującemu zostaje czekać wieczność na powtórkę tego wydarzenia.

Niektóre gatunki kaktusów, które mają bardziej drzewiastą budowę, są wykorzystywane jako opał. Z tej racji człowiek mocno ingeruje w ich naturalne środowisko. Ingerencja w ich ekosystem ma również miejsce w wyniku przekształcania ziem, na których rosną. Dużą część terenów zmienia się pod pola uprawne lub pod zagospodarowanie mieszkalne.

Naturalni wrogowie

Pomimo że z pozoru są to rośliny dobrze zabezpieczone, mają one naturalnych wrogów. Istnieją zwierzęta oraz owady, które żywią się kaktusami. Istnieją także bakterie i grzyby, których obecność wpływa destrukcyjnie dla naturalnie rosnących kaktusów.

Nieubłagane zmiany

Kaktusy, jak większość roślin, źle znoszą zmiany w otoczeniu. Przy obecnych transformacjach klimatu wiele gatunków może mieć problem z adaptacją. W miejscach, gdzie zwykle panuje jedynie ciepły klimat zdarzają się anomalie w postaci opadów wcześniej ta niewystępujących. Taka sytuacja może być szokiem dla roślin.

Codzienne błędy

Działalność człowieka ma negatywny wpływ na wiele gatunków. Także i na kaktusy. W przypadku hodowli domowych nieodpowiednie traktowanie wynika głównie z niewiedzy. Nadmierna ilość wody lub częste zmiany położenia kaktusa, potrafią sprawić, że zacznie gnić a w efekcie obumierać. W naturze ludzie bezpośrednio lub pośrednio wpływają na naturalne stanowiska tych roślin. Ingerencja w populację i rodzaje zwierząt, które żyją na danym obszarze może mieć zgubny wpływ na naturalną faunę i florę. Również ciągłe poszukiwanie miejsc pod budowę sprawia, że zmiany zachodzą bardzo gwałtownie. Dla roślin, które przez lata ewolucji próbowały zabezpieczyć się przed określonymi warunkami, może to być zbyt nagła wariacja. Ich rosnąca popularność niestety również im nie pomaga.

Redakcja kaktusy-sukulenty.pl